Asunto-osakeyhtiölaki

 

Taloyhtiöiden toimintaa säätelee asunto-osakeyhtiölaki. Uusi laki tuli voimaan 1.7.2010. Siinä otetaan huomioon taloyhtiöiden ja osakkaiden muuttuneet tarpeet. Lakimuutoksilla on tarkoitus lisätä asunto-osakeyhtiömuotoisen asumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kannustaa osakkaita huolehtimaan huoneistoistaan. Lain tarkoitus on myös selventää päätöksentekoa ja siten edistää tarpeellisten rakennustöiden käynnistämistä taloyhtiöissä.

Keskeisten taloyhtiön toimijoiden on hyvä lukea lakiteksti. Aina se ei riitä, sillä lakitekstista ei aina selviä tarkasti mitä laki tarkoittaa käytännössä. Siksi taloyhtiön päättäjien on aiheellista lukea lehtiartikkeleita mm. Suomen Kiinteistölehdestä ja muista lehdistä.

Asunto-osakeyhtiölain lakiteksti Finlexin sivustolla

sivu-06.jpg