Auditointi

 

Isännöitsijän auktorisointiedellytykset

ISA ry:llä on systemaattinen, toimiva ja kehittyvä järjestelmä, jonka avulla yhdistys toteuttaa sekä uusien auktorisointia hakevien että jo auktorisoitujen yhteisöjen toiminnan laadun arviointia.

Tarkoitus on varmistaa, että auktorisoidut yhteisöt täyttävät toimintansa aikana yhdistyksen hyväksymät auktorisoinnin edellytykset. Toinen keskeinen tavoite on, että auditointi toimii auktorisoitujen yhteisöjen kehitystoiminnan tukena ja sen avulla yhtenäistetään auktorisoitujen yhteisöjen toimintatapoja.

Turun Talohuolto Oy

Maariankatu 4 A (käyntios.)
PL 257 (postios.)

20100 TURKU