Uusi pelastuslaki voimaan 1.7.2011

 

Uusi pelastuslaki astuu voimaan heinäkuun alussa. Valtioneuvosto esitti lain vahvistamista 28.4.2011 ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 29.4.2011. Uusi laki muuttaa mm. velvoitteita väestönsuojan rakentamisesta ja pelastuslaitoksen mahdollisuuksia periä maksu valvontatoimenpiteen suorittamisesta.

Pelastuslaitos määrittelee palotarkastusten kohteet jatkossa paikallisen riskinarvioinnin perusteella. Pelastuslaitos valvoo myös kansalaisille säädettyjä varautumis- ja toimintavelvoitteita sekä rakennuksiin liittyvien turvallisuusvelvoitteiden noudattamista. Uudessa pelastuslaissa on erityiset hoitolaitosten sekä palvelu- ja tukiasumisen poistumisturvallisuusvaatimukset.

Uuden pelastuslain mukaan väestönsuoja tulee jatkossa rakentaa kaikkiin rakennuksiin, joiden kerrosala on yli 1 200 m². Rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä ei enää tarvitse rakentaa uutta väestönsuojaa. Sen sijaan väestönsuoja tulee kunnostaa muutos- ja korjaustyön yhteydessä. Myös yleisten väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta luovutaan.

Pelastuslaitos voi jatkossa periä maksun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta. Lisäksi pelastuslaitos voi periä maksun hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuvasta erheellisestä toiminnasta.

Pelastustoiminnassa ja väestönsuojelussa sattuneen tapaturman korvaamista koskevaa sääntelyä täydennetään siten, että korvauksiin ovat oikeutettuja myös pelastustoimintaan vapaaehtoisesti osallistuneet sekä omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin ryhtyneet henkilöt.

 

Lähde: sisäasiainministeriö

Turun Talohuolto Oy

Maariankatu 4 A (käyntios.)
PL 257 (postios.)

20100 TURKU