Kun valitset isännöintitoimistoa, ota huomioon

 

Yrityksen historia ja tausta

 • toiminta-aika

 • taloudellinen tilanne

 • asiakaskunta, liikevaihtotiedot, referenssit

 • millä tavoin toimisto seuraa alan kehitystä.

 

Voimavarat

 • henkilöstön koulutus ja osaaminen, esimerkiksi isännöitsijät, kirjanpitäjät ja muut talouden ammattilaiset, kiinteistösihteerit, tekniset isännöitsijät.

 • sijaisuusjärjestelyt

 • atk-valmiudet, kotisivut, sähköpostit, suoraveloitus

 • toimisto- ja kokoustilat

 

Uuden asiakkaan vastaanotto

 • onko isännöitsijätoimistolla toimivaa mallia, miten uusi asiakas otetaan joustavasti vastaan, jotta toiminta käynnistyy tehokkaasti; tähän liittyvä aikataulu ja resurssivaraukset

 

Isännöitsijän tiedot

 • kuka tulee olemaan isännöitsijä

 • mikä on hänen osaamisensa tausta ja kokemus

 • alan tutkinnot ja niiden ylläpitäminen.

Hyvä isännöintitapa - ISA ry:n isännöinnin eettiset ohjeet

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n hyvää isännöintitapaa koskevilla eettisillä ohjeilla tuetaan kiinteistöalan kehittymistä. Niillä turvataan isännöintitehtävien riittävän korkeatasoinen hoitaminen, kiinteistönpidon osaamisen lisääntyminen ja alan yleisen arvostuksen kehittyminen.

Auktorisoidut isännöitsijät ja isännöintiyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan hyvää isännöintitapaa. Ohjeet koskevat yritystä ja kaikkia sen työntekijöitä. Yrityksen tehtävä on huolehtia siitä, että sen työntekijät tuntevat ohjeet ja ovat sitoutuneet noudattamaan niitä.

 

Hyvä isännöintitapa (voimassa alkaen 18.9.2008)

Isännöintiyritys

 • toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti

 • kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi

 • toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi

 • toimii tasapuolisesti

 • edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti

 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja

 • huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet

 • ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja

 • tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa

 • tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit

 • huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä

 • ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta

 • kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti

 • sitoutuu harmaan talouden torjuntaan

 • edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry, Suomen Isännöintiliitto ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry ovat hyväksyneet nämä eettiset ohjeet koko isännöintialan noudatettaviksi.

Isännöinnin eettiset ohjeet on laadittu isännöintiin, toimivan yhteistyön perustaksi.

ISA-auktorisoidut isännöintiyritykset ovat sitoutuneet isännöinnin eettisiin ohjeisiin ja niihin liittyviin valvontamenettelyihin. Tästä merkkinä yrityksellä on ISA-tunnus.

Lähde: Isännöinnin Auktorisointi ISA ry

Turun Talohuolto Oy

Maariankatu 4 A (käyntios.)
PL 257 (postios.)

20100 TURKU